İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


18/02/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” “Mali Hizmetler Fonksiyonu” başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan görevlerimiz aşağıdaki gibidir;

  • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
  • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
  • Ön malî kontrol görevini yürütmek,
  • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklığı giderici ve etkiliği artırıcı tedbirler önermek.

 

 


Online İşlemler