Görüşler

İlgili idareler tarafından gerek kurumumuza gerekse diğer kurum ve kuruluşlara  uygulamaya esas olmak üzere verilmiş olan görüşlerin tasnifi aşağıdaki gibidir.