TEMEL MALİ TABLOLAR

2023

* Bilanço
* Faaliyet Sonuçları Tablosu
* Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırılması Tablosu
* Öz Kaynak Değişim Tablosu

*Nakit Akış Tablosu