Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (GYMY) Tabloları

        23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Mali Raporlamada Düzenlenecek Temel Mali Tablolar ve Diğer Mali Tablolar” başlıklı 313 üncü maddesinde kamu idarelerince hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulacak olan tablolar tadat edilmiştir. Ayrıca mezkûr yönetmeliğin “Mali Raporlamada Süreler” başlıklı 327 nci maddesinde de hazırlanacak olan tabloların kamuoyunun bilgisine sunulma süreleri belirlenmiştir.

               Bu bağlamda anılan yönetmelik hükümlerine istinaden hazırlanan tablolar aşağıda yer almakta olup bilgilerinize arz olunur.

Ocak - 2023Şubat - 2023Mart - 2023Nisan - 2023Mayıs - 2023Haziran - 2023Temmuz - 2023Ağustos - 2023Eylül - 2023Ekim - 2023Kasım - 2023Aralık - 2023
 • Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
 • Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
 • Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
 • Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
 • Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
 • Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
 • Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
 • Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
 • Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
 • Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
 • Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
 • Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 • Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu