BAŞKANLIĞIMIZA İLİŞKİN DİĞER RAPORLAR


Başkanlığımızca yürütülmekte olan iş ve işlemlere ilişkin değişik nitelikte hazırlanan raporlar aşağıda yer almaktadır.

[tabs_horizontal] [tab title=”Hizmet Standartlarımız”]
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kamu Hizmet Standartları Tablosu
[/tab] [/tabs_horizontal]

 


Online İşlemler