Üniversiteler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi ekte sunulmaktadır.