Dokuz Eylül Üniversitesi 2021 – 2025 Stratejik Planı yayımlanmıştır.