2021 – 2025 Dönemi Stratejik Planı Çalışmalarına ilişkin Hazırlık Takvimi, Hazırlık Programı Zaman Çizelgesi, 2019/1 ve 2019/2 nolu genelgeler yayımlanmıştır.