2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi ekte yer almaktadır.