Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Azmi TOPAL

Şube Müdürü
azmi.topal@deu.edu.tr

Tel : + 90 (232) 412 17 43

Fax: + 90 (232) 463 88 50

×
Azmi TOPAL

Azmi TOPAL

Şube Müdürü