Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Hedefi Raporları

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KALİTE HEDEFLERİ

  • Kamu Mali Yönetim ve Kontrol sürecine uyum sağlayarak, saydam, etkin, verimli ve doğru mali kontrol ilkelerinin 2016 yılında devamlılığı temin edilecektir.
  • Mali Sisteme ilişkin yeni düzenlemelerin Kuruma ve Harcama Yetkililerine en geç 2 iş günü içerisinde duyurulması hedeflenmektedir.
  • Kalite çalışmaları kapsamında iç ve dış paydaşların memnuniyetini ölçmek ve yüksek katılım sağlamak amacıyla Mart ayı itibariyle anket çalışmalarına başlanacak ve “Sunulan Hizmeti Değerlendirme Anketi” yapılarak sonuçların yılsonu itibariyle web sayfamızda yayınlanacaktır.
  • Kalite Çalışmaları kapsamında daire personelinin memnuniyetini ölçmek amacıyla “Çalışan Memnuniyeti Anketi” hazırlanarak sonuçların yılsonu itibariyle web sayfamızda yayınlanması sağlanacaktır.
  • Dairemiz personelinin, mali sistemdeki değişiklikler konusunda bilgilerinin güncelleştirilmesi amacıyla personel başına ortalama en az 5 saat eğitim verilmesi hedeflenmektedir.
  • Yönetim Bilgi Sistemlerine ilişkin çalışmaların devam etmesi hedeflenmektedir.
  • Eğitime gönderilen personelin eğitim dönüşünde, gördüklerini ve öğrendiklerini ilgili diğer personele sunum yaparak aktarması hedeflenmektedir.
  • Kalite Sistemi içerisinde izlenmesi gereken “İş Planları” çizelgelerinin 2016 yılı için aylara göre revize edilerek, her birim tarafından aylık programlar halinde servislerde görünür yerlere asılarak izlenmesi hedeflenmektedir
  • Dairemiz personelinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimlerinin planlanması ve söz konusu eğitimler için uzman kişilerin davet edilmesi hedeflenmektedir.
  • Personele yönelik olarak Stres Yönetimi Eğitimi alınması hedeflenmektedir.