Personel Ödemeleri İle İlgili KBS Duyurusu (Sıra No:18) yayımlanmıştır.