Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No 55) (Ön Ödeme Usul Ve Esasları)  yayımlanmıştır.