Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.