K.K.T.C. ve Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.