Dokuz Eylül Üniversitesi 2017 Yılı Bütçe Dağılımı yapılmıştır.