Amme Alacakları İçin Uygulanacak Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı : 62) 05.09.2018 tarih ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.