2018 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin 1 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi yayımlanmıştır.