Üniversitemizin 2016 – 2020 Stratejik Planı uygulama dönemlerinin izleme ve değerlendirmeye alınması kapsamında,  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfasındaki “Performans Hedef Göstergeleri Çalışma Sayfası”  içeriğinde,  biriminiz ile ilgili 2017 Yılı Performans Hedef gerçekleşmelerinin ikinci altı aylık verilerinin, detay bilgi ve tabloları ile beraber, hedeflere ulaşma yada ulaşamama yorum ve gerekçelerini de kapsayacak şekilde hazırlanarak 29.12.2017 tarihine kadar, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve azmi.topal@deu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

2017 Yılı İkinci Altı Aylık Dönem Performans Hedef Göstergeleri ve Gerçekleştirme Düzeyleri