Biriminiz bünyesinde 2017 yılında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sitesinde belirtilen “Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi” içeriğine uygun olarak hazırlanması ve eksiksiz doldurularak, en geç 20.12.2017 tarihine kadar, yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve azmi.topal@deu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi