2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.