Değerlerimiz

 • İş Disiplini,
 • Öngörü,
 • Yönetişim,
 • İdealistlik,
 • İsteklilik,
 • Eşitlik,
 • Katılımcılık,
 • Şeffaflık,
 • Hesap verilebilirlik,
 • İletişim ve işbirliği,
 • Fırsat eşitliği,
 • Liyakat,
 • Güvenilirlik,
 • Liderlik,
 • Değişim,
 • Emeğe saygı,
 • Saygınlık,
 • Özveri,
 • Mükemmeliyetçilik,
 • Yenilikçilik.