Bütçe Hazırlık Formları

Bütçe Hazırlık Formları

Birimlerin Doldurması Gereken Formlar

2019 Bütçesi Tavan Artış Oranları *

Harcama birimlerimiz, varsa 01.4.1.04 (657 sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ücretleri), 01.4.1.05 (Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri), 01.4.1.06 (Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri), 01.4.3.04 (657 sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları) ile 01.4.4.04 (657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri) ekonomik kodlu bütçe tertiplerine ödenek teklifinde bulunacaktır.