BAŞKANLIĞIMIZA İLİŞKİN DİĞER RAPORLAR

Başkanlığımızca yürütülmekte olan iş ve işlemlere ilişkin değişik nitelikte hazırlanan raporlar aşağıda yer almaktadır.

  • Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kamu Hizmet Standartları Tablosu